Američki Hari je stigao sa prijateljem u Zagrebu. Putuju kroz centralnu i istočnu Evropu. Čuo je da je Zagreb prelep i bio je uveren da je došao ovamo. Nažalost, traje samo nekoliko sati, ali planira da se vrati.