Centar u Cvjetnom i Bogovićev 13. Maj 2017. Foto: Katarina Kanceljak