Centar u Cvjetnom i Bogovićev 20. Maj 2017. Foto: Katarina Kanceljak