Alceu je došao u Hrvatsku iz dalekovidog Brazila. Ostaje samo jedan dan u Zagrebu, a zatim putuje dalje. Njegova konačna destinacija je, kaže on, u Veneciji. Ali, on je želeo da prvo dođe u Hrvatsku da sazna zemlju u kojoj je krvavi rat izbio već dvadeset godina. Veoma je lep ovde i verovatno će ponovo doći.