Bugarski Pavlina turističkog vodiča i svaki sada i onda sa grupom bugarskih turista koji dolaze u Zagreb, tako da se radi o našem gradu već naučili puno i zna skoro sve svoje skrivene uglu, svaki njegov atrakcija ili restoran sa dobrom hranom. Rado ovdje dolazi zato što joj je Zagreb lijep, za razliku od drugih gradova u kojima je bilo - mirno, uredno i sigurno, prije svega.