Milan Bandić

Dok su sve glasniji oni koji zagovaraju promjenu imena Trg maršala Tita, kao i onih koji su protiv, Milan Bandić vješto predlaže referendum i na taj način sa sebe od odgovornosti, moguća (ne) promijeniti naziv trga, iako vjerojatno vrlo dobro zna da mu neće Uzmite dovoljno ljudi da biste postali stvarni.

Podsjetimo, uoči ulaska naše zemlje u Evropsku uniju, izmjene i dopune Ustava na način da valjanost referenduma više nije potrebno da on izađe većina od ukupnog broja birača upisanih u birački spisak. Ali promjene Ustava nisu napravili neophodne izmjene i dopune na referendum, ali sada imamo situaciju da je nacionalni referendum valjana, i za lokalne druga pravila. Dakle, na referendum Zagreba bio još važi, odnosno obavezuju na donosioce odluka, da ga moraju većina od ukupnog broja birača izaći u Zagrebu.

- Referendum nije u skladu sa Ustavom, što znači da je referendum propao, da ga treba izaći 50 posto plus jedan birač upisan u birački spisak, a zatim od kojih je većina mora glasati za promjenu imena trga maršala Tita, kako bi se ta odluka bila prihvaćeno - objašnjava advokat Pero Kovačević i dodao da na ovaj način sigurno neće promeniti naziv trga.

- Ovo je zanimljiva igra Milana Bandića. Objektivno, većina u Zagrebu, koja ne želi promijeniti naziv trga, neće ići na referendum ako se oslobodi. Dakle, već je jasno da referendum neće uspeti - Dodaje Kovačević.

Podseća Kovačević i da je on još bio u 2009 martu kao nezavisni gradski vijećnik predložio referendum koji bi se mijenja ime kontroverznih Square, ali onda su svi stajali protiv toga -. I Milan Bandić i njegovoj tadašnjoj stranci, SDP-u, ali i HDZ-u. Tada su, kako tvrdi Kovačević, čudesne i Bandić i Jasen Mesić braniti ime Trg maršala Tita i protiv referenduma, tako da ne čudi da je gradonačelnik sada predlaže referendum o ko zna unaprijed da neće biti, odnosno, i da bez obzira na referendum - ime maršala Tita ostaje u Zagrebu.

Iza nas su na lokalnim izborima u Zagrebu je na njima, u prvom krugu, došla je malo više od 47 posto birača, dok je izlaznost u drugom krugu tradicionalno slabiji. Ankete su 4. Jun je došao malo iznad 41 procenata birača. Dakle, to je jedan od dva kruga lokalnih izbora bio je referendum u ime trgu maršala Tita, ne bi bio u stanju da, bez obzira na ishod, a drugi razlog je vjerovatno neuspjeha referenduma koji gradonačelnik najavljuje je činjenica da na referendumu u Hrvatskoj ide još manje birača umjesto da ih izvuku iz ankete.

- Jedna od opcija je savetodavni referendum. On, kao ovaj klasik, nije obavezujući, pa mu nije neophodno da izađe iz većine glasača. Međutim, bilo bi moguće vidjeti koji položaj prevladava, pa gradska vlada može, shodno tome, donijeti odgovarajuću odluku - zaključuje Pero Kovačević.

Anti-fašisti, za sledeći četvrtak, 22. Juni, odnosno, na Dan sjećanja, na Trgu maršala Tita i organizirati kolekciju pod nazivom "Tržište je naš", prigovor na takvu promjenu naziva ovog trga. Ali čini se da po tom pitanju ne brinite - dovoljno oni jednostavno ne izlaze na referendum kako bi izlaznost što manji, i to je to, Marshall ostaje u Zagrebu.