Nenad Matić


Nenad Matić, vođa Zelene liste i koalicioni partner Milan Bandić u Skupštini grada, očekuje da se Skupština konstituiše na prvoj sednici, 29. ovog meseca i smatra da većina u gradskom parlamentu neće biti problem.

Krajem juna, 29., Da li je konstitutivna sednica Skupštine, šta očekujete?

Očekujem da sastanak ne biraju predsjednika Skupštine, da se konstituiše, jer vjerujem da će svi biti svjesni da moramo nastaviti da "rade", kao što je, rekao je gradonačelnik, i svi moramo da pjevati i donositi odluke za građane Zagreba bili su bolji, ali ne i opljačkali neke naše stavove i razlike.

Sastanak u ponedeljak, ništa se nije složilo?

Sastanak nije imao za cilj da ostvari većinu, već da nam sve o tome obavesti sekretara Skupštine grada, imajući u vidu da u Skupštini imamo nove poslanike koji su prvi put ovde. Dakle, obavestite ih o svojim pravima i obavezama, kao io postupku, kao što su organizovanje odbora, organizovanje većine, kako to odlučuje.

Ko će biti većina?

Verujem da će gradonačelnik Bandić okupiti većinu oko njega, pošto je on izabrani gradonačelnik i mislim da ćemo biti 29. Jun ima većinu u Skupštini i mi ćemo biti konstituisani jer mislim da novi izbori u gradu Zagrebu, nakon nekoliko parlamentarnih izbora, svakako nisu u interesu bilo koga. Ali važno je reći da mi koji smo u koaliciji sa Milanom Bandićem po mom izboru ne plašim se jer smo uvereni da se može postići samo bolji rezultat. Ali bolje je ne ići na nove izbore jer čekamo niz odluka koje moramo donijeti, kao što je GUP, što bi samo zaustavilo nove izbore.

Ko će tada biti većina, Bruno Esih ili drugi na drugoj listi?

Nismo pričali o tome, ne znam. Ovdje vjeruju gradonačelnik Bandić, ali kao što sam ja osobno tiče, suradnja s gospođom Esih i svoju listu meni da odgovara, jer mislim da bi trebalo sastaviti dobru i solidnu većinu i možemo četiri godine, "posao", a ne uključe u non-stop koji su došli, a ko nije i imamo dovoljno ruku. Imamo iza perioda kada je gradonačelnik imao većinu, a to nije bio dobar period, jer puno se može učiniti, ali to nije.

Trg Titovog Maršala - da li treba promeniti ime i kako?

To je apsolutno po mom mišljenju najbolje referendum rješenje, i da je gradonačelnik bio u pravu, jer postoji veliki jaz između ljudi. Dakle, najbolje rješenje je referendum, jer tako da građani mogu izraziti svoje stavove, onda smo u Skupštini se složiti da, ako referendum ne ostavlja dovoljno ljudi da donese odluku na osnovu rezultata referenduma. Ako je, dakle, da ga 48 posto birača, a 70 posto od njih je da promijenite ime da me onda promijeniti ime Skupštine, u skladu sa izražene volje birača.

Na šta mislite, ako se promeni ime?

Ja lično, ako postoji referendum, glasam za promenu imena Trga Maršala Tita.