Huja i Mario iz Kanade došli su u Hrvatsku, a takođe su posetili Zagreb. Mario je kanadski Hrvat i želeo je upoznati svoju djevojku sa zemljom svojih predaka. Oni su bili u Puli, odakle je bio otac, ali su odlučili da posjete Zagreb kao glavni grad Hrvatske. Hrvatska veoma voli Hrvatsku i želi da se vrati ovdje.