Uoči osnivačke sjednice Skupštine, Foruma mladih SDP, na čelu sa novim SDP-a grada predstavnik, Matthew mišića, protestuju Ćirilometodska protov preimenovati Trg maršala Tita.