Mikulić-Bandić, izvor: Facebook

Očekuje se da je ustav Skupštine grada propao. Kao što smo već u više navrata pisali, Milan Bandić je odlukom o preimenovanju Trg Maršala Tita otvorio samo mogućnost pregovora o formiranju Skupštine sa Brunom Esihom i njenim zamjenicima. Dakle, pregovori koji bi zahtevali da sve tri stranke učestvuju u njima trebaju trajati do mjesec dana, nakon čega će ići na novi pokušaj, a zatim, ako sve krene naopako, trebalo bi da bude konstituisano.

Iako pregovori treba započeti danas, a pre nego što počnu, mogli su da se suoče sa problemima. HDZ je, prema Večernjem listu, sa pozicijom predsjednika Skupštine i nekim od pozicija u Zagrebačkom holdingu, traži tri ili četiri gradske kancelarije, među kojima je i Gradska finansijska kancelarija, koja se trenutno vodi Slavko Kojić, Gradsku kancelariju za obrazovanje, kulturu i sport na čijem je čelu Ivica Lovrić i Zdravstveni ured u vašim rukama Mirne Šitum.

Upravo njihova tvrdnja koja bi mogla predstavljati ozbiljan problem, jer je to krivično djelo, kaže ministar finansija Slavko Kojić.

- Čini se da je gubljenje uma da se istakne zahtevi za rukovodioca poslova koji su predmet Instituta za javne nabavke, u procesu političkih pregovora, elemenata krivičnog dela - rekao za Dalje Slavka Kojića.

Član 339. Krivično pravo je više nego jasno o ovom pitanju - predviđa se i zatvorska kazna samo za traženje određenih položaja.

- koji je kao zastupnik u Hrvatskom saboru, u Evropskom parlamentu ili kao vijećnik u predstavničkom tijelu lokalne i regionalne zahtjeve vlada ili primi mito ili prihvati ponudu ili obećanje mita za predstavničko tijelo glasali na određeni način, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina - nalazi se u prvom pasusu 339. Član Krivičnog zakona.

- Kazna iz stava 1. ovog člana kazniće se ko će na određeni način ponuditi, obećati ili dati mito predstavničkom tijelu u hrvatskom parlamentu, Evropskom parlamentu ili savjetniku u predstavničkom organu jedinice lokalne ili regionalne samouprave - sadržana je u drugom paragrafu istog člana Krivičnog zakona.

Prema tome, HDZ-u vršenjem pretresa određenih gradskih ureda krši Krivični zakon i rizikuju zatvorsku kaznu do pet godina. Milan Bandić, s druge strane, ne mogu ispuniti svoje želje, iako je uprkos činjenici da je u sredu tražio da mu se daju na raspolaganju njegovi mandati. Ovo je sprečeno Zakonom o postupku javne nabavke.

Gradonačelnici se nominju javnim nadmetanjem, imenuju ih na četiri godine, a zakon izričito zabranjuje različite postupke.

- U procesu pimopredaje vladine i izvršne vlasti u lokalnoj i regionalnoj vlasti su zabranjeni kadrovskih promjena, osim u poslove za koje je odredbama ovog zakona podnosi termin na raspolaganju. Ljudi koji imaju status državnih službenika, i stavio na radnom mjestu na osnovu imenovanja, nakon što je prethodno sprovedenog javnog tendera, nisu u obavezi da stavi mandat na raspolaganje stupanja na dužnost Vlade, odnosno opštinski načelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba. Imenovani zvaničnici iz stava 2. Ovaj članak se može riješiti samo na terenu, na način i postupak u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i regionalna samouprava i zakona kojim se uređuje državna služba - između ostalog, sadržana u Zakonu o postupku javne nabavke.

Hoće potencijalni koalicioni partneri, Milan Bandić, HDZ i Bruna Esih, dogovorimo mesec dana, kada ćemo se krajem jula vratiti na Ustav Skupštine, videćemo. Takođe ćemo videti da li pojedinci i pojedinačne opcije i dalje insistiraju na tome šta se njihov zakon brani, ili će oni biti kažnjeni za njihovo kršenje!