Na poziv gradonačelnika Brisela Philippe Close, gradonačelnik Milan Bandić učestvovao je danas na 7-u. sastanak gradonačelnika većih gradova Evropske unije i Evropske komisije. Glavne teme ovog sastanka su Evropska agenda i politika kohezije.

U uvodnom pozdravnom govoru, gradonačelnik Brisela primetio je značaj ovog 7-a. sastanak gradonačelnika glavnih gradova Evropske unije i Evropske komisije, koji se ove godine izdvajaju precizno u kontekstu Evropske agende o kohezionoj politici i važnosti javnih investicija.

Corina Cretu, evropski komesar je u svom govoru na kohezijsku politiku je istakao da je moć gradova samo u zajedništvu što je bolje i efikasnije promovirati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu politiku kohezije koje se ponašaju kao investicione politike dugoročno u svim regijama i to je više nego što je potrebno za prevazilaženje ekonomske , socijalne i teritorijalne razlike, i kroz bolju komunikaciju i dovoljno sredstava će ojačati načelo partnerstva na lokalnoj razini koji će sigurno doprinijeti efikasnosti ove politike.

Gradonačelnik Milan Bandić u svom govoru osvrnuo na budućnost kohezijske politike i naglasio da je Zagreb kao evropski grad ima povjerenje u integritet evropskih vrijednosti, spoj tradicije i modernog u Evropi i potrebu za uravnotežen razvoj. Upravo ona koheziona politika to dozvoljava.

Mi čvrsto vjerujemo da je njegova jačanja, jačanje jedinstvenog tržišta Europske unije, jačanje rasta, a time i koheziju i jedinstvo Europske unije ili Europske unije u cjelini, rekao je gradonačelnik Bandić.

Grad Zagreb je jedan od više od sto gradova i regija koje podržavaju Kohezionu alijansu s ciljem jačanja kohezione politike.
Kao gradonačelnik glavnog grada Republike Hrvatske, činjenica da je Grad Zagreb priznat kao ravnopravni partner u korištenju evropskih fondova u Republici Hrvatskoj putem delegirane funkcije posredničkog tijela za Mehanizam integralnih teritorijalnih investicija.

Ova vrsta decentralizacije korištenja europskih fondova, uključujući lokalnom nivou u upravljanju i korištenju evropskih fondova, vjerujemo značajan korak naprijed. Stoga, nadamo se da ćemo u narednom finansijski period naručiti i veće povjerenje, i da ćemo biti u mogućnosti da osim učešća u kvalitativnu procjenu projekata, a zapravo upravljaju sredstva namijenjena za razvoj gradova.

Prisutne je pozdravio komisije potpredsjednik Evropskog Jyrki Katainen, koji je istakao važnost i rastući utjecaj i veze s glavnim gradovima Europske komisije, koji se smatra vrlo pozitivno.

Na kraju sastanka usvojena je Deklaracija gradonačelnika šefova gradova EU o javnim investicijama, politici kohezije i EU gradovima.

Osim gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, na sastanku sa domaćinom, gradonačelnik Brisela Phillipe Closea učestvovali i Femke Halsema, gradonačelnik Amsterdama, Yiorgos Kaminis, gradonačelnik Atine, Gerry Woop, zamjenik gradonačelnika Berlina, Cathleen Carney Boud, zamjenik gradonačelnika Dublin, Anna SINNEMÄKI, zamjenik gradonačelnik Helsinkija, Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, Joanne McCartney, zamjenik gradonačelnika Londona, Colette Mart, zamjenik gradonačelnika Luksemburg, Manuela Karmena, gradonačelnik Madrida, Konstantinos Yiorkadjis, gradonačelnik Nikozije, Hermano Sanches-Ruivo, zamjenik gradonačelnika Pariza, Nils Usakovs, gradonačelnik Riga, Viriginia Raggi, gradonačelnik Rima, Jordanka Fandakova, gradonačelnik Sofije, Andrei Novikov, zamjenik gradonačelnika Tallinn, Michael Ludwig, gradonačelnik Beča, i Corina Cretu, evropski komesar za regionalnu politiku, Karl-Heinz Lambertz, predsjednik Evropskog komiteta regija, Jyrki Katainen, potpredsjednik Europske komisije, Daniele Termont, predsjednik Eurocities, Stefano Bonaccini, predsjednik Vijeća europskih općina i regija.

Prvi sastanak gradonačelnika velikih gradova Evropske unije i Evropske komisije održana je u februaru 2013., Na inicijativu tadašnjeg komesar za regionalnu politiku Johannes Hahhna, da se uključe u raspravu o ulozi koju većim gradovima mogu igrati u postizanju ciljeva EU.

Do danas su održani sastanci u Briselu, Rimu, Beču, Amsterdamu i Rigi. (preuzeto sa www.zagreb.hr)