Uskoro će biti tačno 100 godina koje je umro Milan Grlović, osnivač Hrvatskog novinarskog društva. Hoćemo li dobiti 9? Juna na 100 godišnjicu njegove smrti kako bi proslavili nastavak smrti našeg zajedništva i profesije ili će ta godišnjica biti uzrok da se odupremo ovoj smrti i nastavimo misiju za koju je osnovao ovo društvo? O tome će u velikoj mjeri odlučiti izborna skupština našeg društva ove subote. I naše društvo nije samo osnovano za novinare, već zbog države i građana koje treba da služimo. Podsjetimo se zašto je utemeljena riječima samog Grgavića: Hrvatska može biti povrijeđena - ali više ne može kolapsirati. To je moje duboko uvjerenje. Bog nam je, u svakom periodu naše prošlosti, poslao takve muževe, koji su se spustili na bumbara, i koji su našli iza sebe nova sredstva za obrazovanje i rad za njegovu pobunu. To me tješi i nadam se s povjerenjem u budućnost koje svi hrvatski patrioti moraju širiti i prorokovati. Kada su pokopani njihovi stranci, onda će Hrvatska dobiti bolje dane.

Zašto citiram samo riječi našeg osnivača? Tako je sadašnje rukovodstvo Hrvatskog novinarskog društva proteklih nekoliko godina, kako bi strance dovelo u naše društvo i kako bi ova riječ postala patriota u našoj profesiji. Konkretno, sadašnji predsjednik je predodređen inkarnacijom svega protiv čega se Grlović borio. Zato ovo društvo treba da se zasniva na obrtu koji se može dati samo novim ljudima koji će pronaći nove resurse za njegov opstanak i snažniji uticaj.

Neki od tih resursa moraju se naći u našem društvu, a mi moramo tražiti državu i građane kojima služimo svojim radom. Želim ponuditi Hrvatskom novinarskom društvu program u 13 bodovima kako bi ispunio svrhu našeg postojanja. Da bi bili nezavisni, pošteni, istaknuti, prijatni, snažni i uticajni, moramo prije svega biti materijalno nezavisni i zaposleni. Da bismo to postigli, moramo dati više sebi nego zemlji kojoj služimo i njenim građanima koje informiramo. Zato predlažem da se osam stvari uradi sami, a pet da zatraže državu smo osnovani i osnovani. Mi zaslužujemo pravo na slobodu govora, mišljenja i izražavanja, ali čak i ova zemlja i građani čak i više od nas zaslužuju pravo na nepristrasne i istinite informacije.

Šta moramo sami da uradimo?

1. Predsjednik HND-a mora biti izabran po principu jednog člana - jedan glas - kao glasnogovornik ovog društva treba da nas predstavlja sve, a ne samo neke od nas

Često tražimo demokratizaciju naših političkih stranaka i našeg društva po ovom principu, ali mi sami ne želimo da primenimo isti princip na naše društvo. Kako biti ugledan u društvu ako smo licemjerni. Isprike kao što je to tehnički teško uraditi odavno sa razvojem tehnologije zastarjele. Ali čak i bez tehnologije koja olakšava takve izbore, imamo pravi izgovor da primijenimo ovaj princip koji nikada nismo imali. Ako možemo izabrati novinara za ovu godinu, zašto ne predsednika. Argument da nekoliko članova takvog glasa odgovara jednako je glupo kao i ukidanje izbora u državi ako se proizvodnja nastavi na njih.

2. HND-u nije potreban set web stranica, ali je jednostavna i efikasna web stranica na besplatnim cms-ima koji će lako pristupiti i osloboditi sve naše članove besplatno

Već duže vrijeme na web stranicama postoje besplatne, kvalitetne platforme za upravljanje sadržajem, ali rukovodstvo našeg društva je uvijek spremno da prihvati najisplativija rješenja. Iako cms kao što je wordpress lako je postaviti i upravljati njime, a čak je i jeftinije održavati za web stranice u svijetu koje posjećuju milijuni ljudi dnevno, oni nisu dobar HND čije stranice posjećuje manje od tisuću ljudi. Zašto? Da li je svrha službenih internetskih stranica HND-a da donesu visoku dobit IT tvrtkama ili da budu učinkovita i jednostavna usluga za svoje članove?

3. Nezaposleni novinari trebaju biti izuzeti od članarine dok su na službi za zapošljavanje

Novinari moraju pokazati solidarnost ne samo kroz poseban fond, već i oslobađanjem članarina za naše članove koji su ostali bez posla i angažovanja. Mnogi naši bivši članovi su s pravom uvrijedili i uvrijedili pitanje našeg sekretarijata kada su ostali bez posla: Da li i dalje ostajete član našeg društva i plaćate članarinu? Mnogi od naših kolega koji su još uvijek novinari, ali ne i članovi našeg društva, pogodili su takve riječi u najtežim trenucima svog života. A kad se vrate na noge, zašto bi se vratili u takvo društvo? Ako HND ne može da preživi bez novca svojih nezaposlenih članova, ni jedan od njih ne zaslužuje da preživi.

4. Časopis Novinar treba objaviti, a naknadu za objavljivanje u njemu primaju samo nezaposleni novinari i novinari penzioneri

Ne postoji legitiman razlog da novinar deli samo članove i da ne pokušava da plasira na kioscima i prodajnim policama i putem pretplata. Ako se ne radi samo o strogom nagađanju, zašto ne bi ga neko kupio. I zašto ga nisu mogli kupiti negdje, i one kolege koji iz više razloga odbijaju biti članovi HND-a, ali novinarstvo je još uvijek zabrinuto.

5. HNB mora početi pratiti kršenje autorskih prava svojih članova

Umjesto davanja dragocjenog prostora IT kompjuterima i nepotrebnim web rješenjima, bilo bi mudrije iznajmiti iste prostorije advokatskoj firmi kao paušalni iznos za novinare u njihovim tužbama zbog kršenja autorskih prava. Advokatska društva u ovim tužbama takođe mogu zaraditi dodatnu proviziju jer su se takvi slučajevi pokazali da se praktično brzo rješavaju naseljima bez skupih sudskih postupaka, što je dokazano i dokazano u praksi u većini slučajeva novinari koji su tuženi za takve tvrdnje morali su nadoknaditi početne honorari advokata.

6. Zaposleni u HND-u (osim predsjednika i generalnog sekretara) plaće bi trebalo povećati za 20 posto

Teško je boriti se za bolja materijalna prava novinara, ako ova ista prava smanjimo na naše vrijedne zaposlenike. Nedavno su sekretari smanjili svoje plate i nalaze se u društvu našeg najvećeg poslodavca. I mnogo više ljudi od onih koji podižu i zadržavaju svoje plate na svojim platama. Ova nepravda mora biti ispravljena što je prije moguće.

7. Generalni sekretar HND-a mora biti iskusan menadžer koji će znati kako učinkovitije upravljati svojom imovinom i poslovati racionalnije - on također mora imati takav ugovor o upravljanju.

HND mora prestati opstati samo na osnovu novca koji prikuplja od svojih članova. Svi znamo da naše društvo ima vrijednu imovinu koja se u posljednje vrijeme loše upravlja. Prihod od te imovine mora biti mnogo veći. I časopis koji novinar može zaraditi, a ne samo potrošiti, postaće gorka debata o njegovom ukidanju. Kakvu bih poruku poslala kolegama da sam prvi novinar koji je ukinuo štampano izdanje. Kao bivša hrvatska koleginica Jelena Berković iz Gong-a (koju ja nazivam jakom zbog prisutnosti novinarstva u njenoj krvi i srcu), HND je propustio brojne mogućnosti koje nude europski i međunarodni fondovi. Naše društvo uopšte ne iznosi nikakve predstavke o ovim takmičenjima. Iskusni menadžer čija bi plaća zavisila od rezultata njegovog poslovanja, promijenio bi takve stvari.

8. HND mora imati besplatno stalno novinarsko školovanje za novinare početnike koje će plaćati iskusni iskusni umirovljeni mentori

Jedna od večitih debata u našem društvu je pitanje uvođenja dozvole za novinare. To je pitanje koje je irelevantno jer se tiče slobode govora i prava na informacije. Ali ako ne možemo i ne moramo uvesti licence, to ne znači da ne možemo kontinuirano edukovati novinare početnike i dati im barem neku potvrdu da će biti konkurentniji na tržištu rada kod potencijalnih poslodavaca. Nekada je postojala dobra navika da su svi gradski redakcije organizovali novine kao svojevrsni prijemni ispit u svojim redovima. Ova praksa je posljedica nedostatka vremena i novca u većini naših redakcija i ukidanju HND-a. U našim penzionerima imamo neiscrpnu bazu znanja i iskustva koja se ne mogu kupiti nigdje. Siguran sam da bi vesti, radio i televizijske redakcije rado pomogli svojim bivšim kolegama da rade preko HND-a i da imaju neku vrstu autorskih naknada za povećanje njihovog penzionisanja i poboljšanje života. Novinari bi dobili besplatno i neprocjenjivo obrazovanje.

Što bi HNB trebao zahtijevati od Parlamenta, Vlade i ministarstava Republike Hrvatske, Vijeća za elektroničke medije i hrvatskih gradova?

9. Svi hrvatski studenti, a po mogućnosti i diplomirani studenti, imaju jednogodišnju pretplatu na jedan hrvatski dnevni list i jedan nacionalni tjednik po svom izboru

Mladi u Hrvatskoj treba ohrabriti da čitaju novine, što uzrokuje povećanje opće pismenosti, kao i veće čitanje knjiga, zbog čega je Hrvatska na europskom dnu. Siguran sam da su hrvatski izdavači pristali da svojim mladim štamparima ponude produkcijsku cijenu ako država subvencionira ovu pretplatu i distribuciju koju mogu organizirati fakulteti i srednje škole (ako su uključeni). HND treba aktivno poticati suradnju i dogovor između vodećih hrvatskih izvođača i Ministarstva obrazovanja i sportske znanosti. Takva akcija ne bi samo spasila hrvatsku štampu, povećala pismenost i spremnost za čitanje kod naših mladih sugrađana, već bi spasila poslove u novinama, kao i štamparima i distributerima.

10. Deo prihoda i internet provajdera Hakome treba podeliti na hrvatske komercijalne web stranice u zavisnosti od njihove čitateljstva

Hrvatska se poziva na hrvatske internetske portale i internetske novine kao duhan. Oni određuju "akcize" u iznosu od 0.5-a kao procenat njihovog ukupnog prihoda koji naplaćuje Vijeće za elektronske medije, iako Vijeće i država ne dobivaju ništa. A pošto čitaju uglavnom besplatne sadržaje, imaju i koristi od hrvatskih internet provajdera i igrača koji naplaćuju sve mobilne pretplatnike. Kao što svi znamo, vijesti se sve češće čitaju preko pametnih telefona. Internetski portali postaju sve uticajniji i sve veći broj građana je prvi, neki i jedini izvor informacija, a istovremeno sve više posluju.

11. Subvencije za lokalne radio stanice i televiziju moraju biti najmanje 50 posto potrošene na prijem novinara

Vijeće za elektroničke medije i mnogi hrvatski gradovi dijele subvencije za rad lokalnih radio stanica i televizije. Međutim, ne mali iznos subvencija ima najmanje koristi od novinara, a samim tim i građana koji treba da budu dobro informisani, a najveću korist dobijaju vlasnici ovih medija. Zato bi i Savet i gradovi i država trebalo više da vode računa i kontrolišu da bi subvencionisali zapošljavanje nezaposlenih novinara i da poboljšaju materijalni status već zaposlenih kolega u ovim medijima, a sve u korist medijskih sledbenika. Samo nezavisni i dobro plaćeni novinari mogu dobro izvještavati.

12. Subvencije neprofitnim internet portalima moraju biti najmanje 70 posto potrošene na prijem novinara

Objašnjenje za ovu tačku može se praktično prepisati iz prethodnog sa jednim suštinskim dodatkom. Međutim, troškovi izrade internet portala su niži od troškova proizvodnje na televizijskim i radio stanicama. I svi gradovi i Ministarstvo kulture i Vijeće elektronskih medija koji otvaraju takve pozive, ne bi trebali više insistirati na pisanju projekata i programa, a više na podnošenju biografije novinara koji bi radili u tim medijima. Novinari se pretvaraju u projektne menadžere i planere i testiraju zečeve i oduzimaju osnovni kapital koji imaju. I to je njihovo ime i prezime.

13. HRT bi trebao ograničiti i propisati jasne komercijalne cjenike kako bi prestao biti nepoštena konkurencija od privatnih televizijskih i radio stanica

Mnogi privatni izdavači s pravom upozoravaju na prigušivanje cijena koje Hrvatska već godinama radi, iako prihodi od marketinga u odnosu na ukupne prihode uopće ne čine značajan postotak. Smanjenje ovih prihoda ne bi ozbiljno ugrozilo poslovanje Hrvatske radiotelevizije, ali njihova trenutna politika o cijenama oglašavanja i ogromni popusti predstavljaju opasnost za opstanak privatnih televizijskih i radio stanica, a time i radnih mjesta naših kolega koji rade u tim kućama. Takođe bi trebalo da se postavi pitanje zašto kolege iz ovih kuća nisu aktivni članovi ovog društva, a mnoge od tih kuća nemaju ni ogranak novinara.

I konačno, ako vam se sviđa ovaj program i ako želite da se on pokrene, sutra će podržati Izbornu skupštinu HND-a kandidata koji je spreman za nastavak Milana Grlovića. Uklonite R iz njegovog prezimena, što znači svu ružnu stvar koja se dogodila u ovoj kompaniji i zamijenite je slovom A za sve afirmativno kao što možemo kao društvo vašim sugrađanima i znaćete tko će najbolja osoba predstavljati vaše interese.