Do početka nove godine došle su i upite nekih marketinških agencija o broju i strukturi naših posjetilaca. Na ovaj način želimo informirati naše čitatelje i posjetitelje što informiramo i agencije. Od ove godine portal dalje.com nikome ne daje takve informacije. Čitaoci i njihova privatnost su važniji od interesa potencijalnih oglašivača o njima i njihovim navikama. Privatnost čitača je zaštićena na ovoj stranici. O našim čitaocima i posetiocima ove godine prikupljamo kolačiće koristeći samo minimalne informacije potrebne za normalno funkcionisanje i zaštitu od napada i koje je Google odredio po našim indeksima. Ali niti jedan Google nema potpune podatke jer nisu sve naše stranice i popisi uključeni u njihovo indeksiranje. Tako će svako indeksiranje maksimizirati privatnost članova našeg kluba, koji ćemo ponovo pokrenuti ove godine. Članovi portala dalje.com moći će da postanu samo one osobe čiji će pravi identitet biti provjeren u redakciji portala. Samo članovi portala dalje.com će uskoro moći da komentarišu članke na portalu i učestvuju u diskusijama na našem forumu, ali pod uslovom da to rade pod punim i pravim imenom i prezimenom.

Svi ćemo se pobrinuti da informacije koje objavimo budu istinite i da se dupliraju, kao i po cijenu velikog kašnjenja ili ako ne objavite vijesti, informacije, video i foto materijal o Vašem potencijalnom interesu. Vjerujemo da vam to neće biti uskraćeno jer postoji velika konkurencija na internetu.

U nadi da ćete nas dalje pročitati, pokušaćemo da pišemo još pažljivije i poslušnije. Sa vašom namjerom, nikada nismo lagali ili prevarili ili kliknuli naslove, a kamoli lažne informacije. Ako to učinimo nenamjerno, još jednom primimo iskreno izvinjenje.