Za razvoj demokratije potrebna vam je generacija rođena od nevinih. Ovu rečenicu novinar New York Timesa Bill Keller rekao je Rusima, ali kao da nam je namijenjen Hrvatima. Nevina generacija, kao što Keller govori, su ljudi koji su dovoljno stari da sami sebe doživljavaju više nego što ih nudi svet, premladi da ne bi imali savesni konformizam sovjetske (ili naše jugoslovenske) ere i da se mladi plaše. Nevina generacija se ne boji slobode, bez obzira na nesigurnost koju ova sloboda neizbježno nosi.

Ali, iako je 20 formalna demokratija, Hrvatska ne dozvoljava svojoj djeci da razvijaju nevinost o kojoj Keller govori. U Hrvatskoj, slobodu izražavanja i demokratiju tumače i provode bivši komunisti. Drugim riječima, totalitarci. Totalitarci teže sigurnom i jednostavnom svijetu. U njihovom svijetu postoji samo jedna istina i uvijek postoji samo jedan pravi put. Ponekad su verovali da nemaju drugog puta do socijalista, a danas veruju da ne postoji drugi put do sindikalista. Jedna ekonomska asocijacija je došla do nas na nivou božanstva. A božanstva ne pitaju i ne sumnjaju. Kako Severnokorejci ne sumnjaju da je sunce plakalo kada je voljeni vođa umro od velike zabrinutosti. Komunističke dogme zamijenile su naše bivše drugovi s Eurodogom i postali gospodi.

A sada, naš vladajući gospodin, koji misli da je demokratski samo zato što je Partija podijeljena na nekoliko stranaka, uvjerava Hrvate da ćemo završiti u mraku bez Europske unije. Tama istog Balkana koju su imali davno "bila je divna i dobro postavljena". Generacije koje su puštene 50 godine u zamjenu za konformizam totalitarnih društava žele da budu poput njih. Razmotrimo izbore kao proces u kojem je samo jedna odluka ispravna. Naša sloboda ih plaši. I u tom strahu oni su sami izgradili drugi zlatnik. I traže od nas da ga poklonimo nekritički. I oni traže slobodu da ponovo padnu i svi oni koji su nas nadoknadili zaboravljaju ili vraćaju. Kao žrtvu za zlatni kaput.

Hrvatska u Evropsku uniju gura generaciju koja nije navikla da bude slobodna i da nije podignuta da bi bila slobodna. Jer sloboda nije samo pravna kategorija. Sloboda se uči, živi i čuva iz dana u dan. Nijedan ustav ili zakon nas ne može priuštiti ako to nismo spremni prihvatiti. I bez slobode nema pravog izbora. Stoga je nevažno ono što je Evropska unija kao udruženje. Hrvatska nije dovoljno odrasla u demokratiji da bi znala da je slobodna da odlučuje. Hrvatska još uvijek nema dovoljno birača koji su slobodni i rođeni nevini. Hrvatska, nažalost, još uvijek nije demokratska.

I pošto maloljetnici ne dozvoljavaju brak, jer nisu dovoljno odrasli da shvate sve posljedice svoje odluke, demokracija ne bi trebala dopustiti maloljetnicima da se odreknu malog dijela svoje slobode. Dok hrvatska demokratija ne postaje odrasla, svi ljudi koji poštuju slobodu treba da glasaju protiv njenog braka sa drugim evropskim državama. Jer, u takvom braku danas bi bili nejednaki. Međutim, većina evropskih zemalja je demokratski odrasla. Unija mora na to gledati drugačije, govoriti o tome drugačije i za to niko nije bolji ili lošiji. U drugim evropskim zemljama, Unija je treće dostupna. Svaka evropska zemlja pregovarala sa Unijom. Samo je Hrvatska molila. Ako Hrvatska pregovara sa Evropskom unijom, to je jedna od najvećih obmana naših političara. Dakle, šta smo pregovarali i nismo tražili ništa zauzvrat? Šta dobijamo od Unije osim za redovnu dozvolu za ulazak? I na kraju zabave.

Dakle, glasajte protiv ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Dozvolite starijima da napuste Hrvatsku sam barem do dana kada hrvatska nevina generacija ne postane puno radno vrijeme. Dozvolite da postanete odrasla bar sva djeca poginulih hrvatskih ratnih veterana. Neka sudbina Hrvatske odluči za mlade ljude koji su platili najveću cijenu za svoju slobodu. Nikada nismo pitali ovu djecu da li su voljni platiti nezavisnost Hrvatske životima svojih očeva i majki. Zato ne treba da odustanemo od ove nezavisnosti, ako ne pitamo najmlađe od njih. Toliko im dugujemo. Odluka Hrvatske da se pridruži Evropskoj uniji trebala bi biti naša budućnost, a ne prošlost.