Pomoć penzionerima koje nudi Grad Zagreb za travanj 2019. i uskrsnuće u iznosu od 100,00 kn će biti plaćeni putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte.

Korisnici koji imaju otvorene tekuće račune će dobiti pomoć i uskrsnuće u utorak 16.04.2019.

Korisnici koji primaju novac hrvatskom poštom bit će plaćeni od utorka 16.04.2019.

Penzioneri koji nisu primili istu na matičnoj adresi moći će ih podići u pošti deset dana nakon početka plaćanja.

Na osnovu Odluke o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26 / 14, 19 / 15, 6 / 16, 16 / 16, 23 / 16), pravo na novčanu pomoć pružaju umirovljenici Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć penzionerima boravi na području Grada Zagreba najmanje 5 godina kontinuiranog i čiji je ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

U cilju ostvarivanja prava na novčanu pomoć, penzioneri su podeljeni u tri grupe:

Grupa I - penzioneri ili penzioneri i ukupni prihodi jednaka ili manja od 900,00 kn mesečno.

II. grupa - penzioneri u penziji ili penzioneri i ukupni prihodi 900,01 kn na 1.200,00 kn mesečno.

III. grupa - penzionera za koje se penziju ili penziju i ukupni prihod 1.200,01 kn na 1.500,00 kn mesečno.

Penzioneri grupe I imaju pravo na pomoć 400,00 HRK, mesečne, penzionere II. grupe na 300,00 kn pomažu mesečno, a penzionisani III. grupe na 200,00 kn mesečno.

Nakon toga, za ovog mjeseca nema naknade za retrogradnu pomoć.

Za više informacija, molimo kontaktirajte Gradsku kancelariju za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom, Novi put 1.