Pozvana je nova online služba Gradske uprave grada Zagreba e-Bebe, digitalna aplikacija za finansijsku pomoć za opremanje novorođenčeta, predstavljena je danas na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi. Proces podnošenja zahtjeva je pojednostavljen i za zahtjev se neće zahtijevati.

Gradonačelnik Milan Bandić istakao je da je Zagreb već drugu godinu zaredom zabilježio pozitivnu stopu nataliteta. Ovo je rezultat sistemskih mjera koje smo uveli sa 2003-om. godine. Tada stručnjaci predviđaju da će rezultat povećanja nataliteta biti vidljiv za 10 do 12 godina i bili su u pravu. Ljudi su najvažnija sila naše zemlje, bez ljudi nema budućnosti, rekao je gradonačelnik sa apelom drugim gradovima u Hrvatskoj, ali i Vladi Republike Hrvatske, da isplanira mjere pronatalnosti koje je poduzela Grad Zagreb.

Nema potrebe za izmišljanjem jer je Zagreb napravio model dostupan svima. Već 16 godina pružamo finansijsku podršku za opremu novorođenčadi, već tri godine nudimo pomoć roditeljima edukatorima, a posebnu pažnju posvećujemo edukaciji kroz besplatne udžbenike za naše učenike. Ne smeta nam, Grad Zagreb je stvorio model koji je lako kopiratirekao je gradonačelnik.

On je takođe najavio da će uskoro biti predstavljeni i novi digitalni servisi, uključujući e-Račun, e-Roditelji nastavnici i e-Licence, što će dodatno pojednostaviti usluge Gradske uprave.

Šefica demografske kancelarije Mila Jelavić istakla je da je Grad Zagreb poduzeo konkretne korake ka demografskoj rekonstrukciji čak i kada su prvi znakovi negativnog rasta zabilježeni na državnom nivou nakon popisa stanovništva 2001. godine. Grad Zagreb odmah je reagirao nizom mjera koje su spriječile negativan trend. Naglasila je da je iz 2006-a. to 2018. odobren kroz 86 000 aplikaciju i uplatio skoro milijardu kuna za tu svrhu. Godišnji građani podnose 6 000 zahtjeve za novčanu pomoć za opremu novorođene bebe - za prvo dijete iznos 1 800 kuna, za drugo dijete 3 600 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete 54 000 kuna.

Gradonačelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco predstavio je projekt e-Bebeističući da je u ovoj priči ključna odluka gradonačelnika da uspostavi Službu za upravljanje poslovnim procesima, koja je omogućila efikasnije planiranje gradskog budžeta i efikasnije i brže pružanje usluga građanima. sa e-Bebe, Grad Zagreb je do sada u potpunosti digitalizirao Sustav kontrole i praćenja proračuna u realnom vremenu, postupak izdavanja Izvatke iz zbirne nabavne cijene i podnošenje zahtjeva za financiranje programa i projekata udruga za prijave na natječaje koji se financiraju iz proračuna Grada.

Objasnio je taj projekat e-Bebe omogućava brzo i sigurno podnošenje prijava potpuno bez papira i bez prikupljanja različitih certifikata u drugim institucijama jer se usluga automatski povezuje sa bazama podataka MUP-a i Ministarstva uprave. U prvoj fazi smo modelirali, dizajnirali i dokumentovali procese, a zatim smo u drugoj fazi uskladili strateške i operativne ciljeve sa poslovnim procesima, i iz 2017-a. realizuju se digitalizacija i automatizacija procesa.

Zanimljivo je da će to biti e-Bebe projekat, rekao je, smanjiti broj aktivnosti u procesu aplikacije od bivšeg 27 na samo 8, što predstavlja smanjenje 70%.

Aplikacija se može popuniti putem linka na web stranicama Grada Zagreba, čime se omogućuje pristup 24 satu na bilo kojoj lokaciji.