Iako je gradonačelnik Milan Bandić izjavio da se "danas ne bavi tako trivijalnim stvarima kao što je održavanje domaćinstva i skupi toaleti iz svoje kancelarije za odnose s javnošću, pokušava da pošalje poruku medijskom čovjeku nadležnosti.

- Kao rezultat natpisa u medijima o cijeni radova na uređenju vikendice u sklopu rekonstrukcije dječjeg igrališta na Trgu kralja Petra Krešimira IV. u kojima se daju nevjerodostojne informacije, molimo navedite sljedeće:

Podružnica Zrinjevac je tražila da Gradsko vijeće grada Donji Grad traži potragu za potrebnim radovima na toj lokaciji, koja je također zaštićena kulturna baština. Nakon predaje troškovnika dolazi do ugovaranja i uvođenja u posao, što je uobičajena procedura. U ovom slučaju nije bilo uvoda u posao, a radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta nisu ni počeli. Međutim, tokom pripreme i pregleda lokacije, primetili smo da krov kabineta ponestaje, a na osnovu činjenice da je predmetno područje u okviru našeg opsega održavanja, pristupili smo potrebnim popravkama kako bismo sprečili dalje uništavanje objekta. Dakle, radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta nisu počeli, već su obavljeni samo interventni radovi na popravci kolibe.

Radovima na rekonstrukciji dječjeg igrališta, on će biti lansiran nakon puštanja u rad, sve u skladu sa odlukom Gradskog vijeća Donjeg Grada - navodi se u izjavi koju je potpisao Igor Toljan, predsjednik ogranka Holdinga Zrinjevac.

Nažalost, gradonačelnik i Toljana, stvarnost ove izjave je pobuna. Novinar Jutarnjeg lista Goran Penić u svom tekstu danas donosi neke svježije fotografije toaleta, koje je po građanskom zakonu pretežno obnovljeno. Jutarnji list donosi i razliku između cijene koja se može naći na tržištu za rekonstrukciju na cijeni koju je Zrinjevac platio za zagrebače. A razlika je drastična.

Dužina subjekta

Igor Toljan, dipl.