HSLS Zagreb

Na 22. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, održana u 18-u. April 2019. većina njih podnela je predlog da se zemljište proda privatnoj kompaniji kako bi se ujedinilo više od jedne čestice u jednu radi izgradnje mineralnih otpada i reciklaže građevinskog otpada.

Moguće je koristiti istu česticu za ugradnju drobilice građevinskog materijala u gradsko naselje. Uprkos protivljenju građana i lokalne samouprave u gradu Stenjevecu, o čemu se više puta izvještava na terenu, na prijedlog gradonačelnika donesena je odluka poslanika većinskih stranaka.

Ovim aktom izgrađena željeznička pruga je legalizirana na istim parcelama koje su predmet prodaje. Potrebe za domom zdravlja, vrtićem i školom su manje prioritetne od skladišta mineralnih sirovina koje će smanjiti kvalitet života građana u zapadnom dijelu grada i utjecati na njihovo zdravlje.