Gradonačelnik Milan Bandić raspisao je natječaj za kupnju dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 350.000.000,00 kuna.

Iako javni pozivi za velike projekte vole objavljivati ​​u svim dnevnim novinama, gdje se traži ovaj zajam, odlučio je uštedjeti novac Zagrepčana, a Javni poziv će biti objavljen samo na stranicama Grada Zagreba.

Poziv će trajati do maja 10, a odabrat će se najbolja ponuda.

Budući zajmodavac Grada Zagreba također mora pristati na unaprijed definirani rok i raspored otplate: U deset (10) polugodišnjih rata nakon isteka "grace perioda" od dvije (2) godine, počevši od povlačenja posljednje tranše kredita.
Početak otplate glavnice je 31.1.2022, a zadnja rata dospijeva: 31.7.2026.
Kamatnu stopu treba fiksirati i izračunavati svakih šest mjeseci za svaki 31. Januar i 31. juli

Dakle, zajam koji će Bandić potrošiti (ali ne na zrno besplatno prvog maja, a ne na izgradnju sljemenskog helikoptera za koji će zaraditi u budžetu) će biti vraćen samo od strane gradonačelnika ili gradonačelnika koji će pobijediti na sljedećim lokalnim izborima. Naravno, to bi mogao biti i Bandić ako ne spriječi sudstvo da to učini. Naime, ako je jedan od krivičnih postupaka koji se protiv njega trenutno vode na zagrebačkim sudovima osuđen na više od šest mjeseci, on se neće moći kandidirati na tim izborima.