1. Broj biciklističkog mjesta 1.: GRAD GRAD DONJI, OPĆINSKA ZAJEDNICA MATKO LAGINJA, OŠ MATKA

LAGUNJE, LINE STREET 13

na kojoj će glasači glasati albanski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: DONJI GRAD, GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK, TRNJE

2. Broj mjesta za bicikle 2 .: GRAD TREŠNJEVKA - SJEVER, MJESEČNI ODBOR STAR TREŠNJEVKA, IX.

GIMNAZIJA, DOBOJSKA ULICA 12

na kojoj će glasači glasati albanski nacionalne manjine

koji žive u urbanim sredinama: TREŠNJEVKA-JUG, TREŠNJEVKA-SJEVER

3. Broj biroa 3.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK, MJESEČNI ODBOR "FERENŠČICA",

IVANIĆGRADSKA 66, DVORANA

na kojoj će glasači glasati albanski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: MAKSIMIR, PEŠČENICA-ŽITNJAK, PREDMETI

4. BROJ BROJ 4.: GRAD NOVEMBAR NOVEMBAR ZAGREB - ZAPAD, REGIONALNI URED NOVOG ZAGREBA, AVENIJA

DUBROVNIK 12, PRIZEMLJE OD VRATA

na kojoj će glasači glasati albanski nacionalne manjine

koji žive u urbanim sredinama: BREZOVICA, NOVA ZAGREB-ISTOK, NOVA ZAGREB-ZAPAD

5. Dijalekt broj 5.: Townsville PODSUSED - VRAPČE, MJESNI ODBOR VRAPČE - CENTAR, ILICA 421,

ULIČNA ZGRADA, LIJEVI PRIZEMLJE, DVA SOBA

na kojoj će glasači glasati albanski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: ČRNOMEREC, PODSUSED-VRAPČE, STENJEVEC

1

6. Biro broj 6.: GRAD GORNJA DUBRAVA, OPĆINA POLJANICE, DUBRAVA 203,

VELIKA DVORANA

na kojoj će glasači glasati albanski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: DONJA DUBRAVA, GORNJA DUBRAVA

7. Broj biroa 7.: GRADSKI TRG SESVETA, MJESEČNI CENTAR ZA ODBOR, MJESEČNI ODBOR,

KARLOVAČKA 2, I TRI LIJEVO

na kojoj će glasači glasati albanski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom okrugu SESVETA

8. Broj biciklističkog mjesta 8.: GRAD GRAD DONJI, OPĆINSKA ZAJEDNICA MATKO LAGINJA, OŠ MATKA

LAGUNJE, LINE STREET 13

na kojoj će glasači glasati bošnjačka nacionalne manjine

s prebivalištem u gradskim četvrtima: DONJI GRAD, GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK, MAKSIMIR, PREDMET, DOBRO

9. Broj mjesta za bicikle 9 .: GRAD TREŠNJEVKA - SJEVER, MJESEČNI ODBOR STAR TREŠNJEVKA, IX.

GIMNAZIJA, DOBOJSKA ULICA 12

na kojoj će glasači glasati bošnjačka nacionalne manjine

koji žive u urbanim sredinama: TREŠNJEVKA-JUG, TREŠNJEVKA-SJEVER

10. Bijelo mjesto broj 10.: GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK, MJESNI ODBOR ZAPRUĐE, TRG IVANA

MEŠTROVIC 1G, PRIZEMLJE, DVA SOBA

na kojoj će glasači glasati bošnjačka nacionalne manjine

koji žive u urbanim sredinama: BREZOVICA, NOVA ZAGREB-ISTOK, NOVA ZAGREB-ZAPAD

11. Broj biroa 11.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK, PODRUČNI URED PEŠČENICA, ZAPOLJSKA

1, PRIZEMLJE

na kojoj će glasači glasati bošnjačka nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskoj četvrti PEŠČENICA-ŽITNJAK

12. Pozivni broj 12.: GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE, MJESNI ODBOR VRAPČE - CENTAR, ILICA

421, ULIČNI ZGRADA, PRIZEMLJE RAVNO

na kojoj će glasači glasati bošnjačka nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: ČRNOMEREC, PODSUSED-VRAPČE, STENJEVEC

13. Broj 13 autobusa je: Gradska vijećnica Gornjeg Gorbačeva, Podjela DUBRAVA, DUBRAVA 49, II.

TRI PRAVA, DVA "C"

na kojoj će glasači glasati bošnjačka nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: DONJA DUBRAVA, GORNJA DUBRAVA

2

14. Banner broj 14.: GRADSKI TRG SESVETA, MJESEČNI CENTAR, MJESEČNI PROSTOR

ODBORA, KARLOVAČKA 2, I TRI LIJEVO

na kojoj će glasači glasati bošnjačka nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom okrugu SESVETA

15. Mjesto broj 15.: GRAD GRAD ZAPADNOG, OPĆINA VIRGIN, ULICE ŠETNJE RUŽIČKE 26,

(INOVACIJE IZ NOŽNOG PUTA 1), JUŽNI RAD OBJEKTA, "A"

na kojoj će glasači glasati crnogorski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: BREZOVICA, ČRNOMEREC, DONJI GRAD, GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK, NOVI ZAGREB-ISTOK, NOVI ZAGREB-ZAPAD, PODSUSED-VRAPČE, STENJEVEC, TREŠNJEVKA-JUG, TREŠNJEVKA-NJEVER, TRNJE

16. Broj biroa 16.: GRAD DONJA DUBRAVA, MJESEČNI ODBOR "IVAN MAŽURANIĆ",

VRPOLJSKA 10, I. KAT, HALL

na kojoj će glasači glasati crnogorski nacionalne manjine

sa sjedištem u gradskim područjima: DONJA DUBRAVA, GORNJA DUBRAVA, MAKSIMIR, PEŠČENICA-ŽITNJAK, PODSLJEME, SESVETE

17. Broj biroa 17.: GRAD MAKSIMIR, MAKSIMIR REGIONALNI URED, PETROVA 116,

PRIZEMLJE, SOBA DESNO

na kojoj će glasači glasati češki nacionalne manjine

sa sjedištem na području Grada Zagreba

18. Bicikl Mjesto broj 18.: GRAD GRAD DONJI, OPĆINSKA UPRAVA MATKO LAGINJA, STREET TRAVEL

LAGINJE 11

na kojoj će glasači glasati Mađarski nacionalne manjine

sa sjedištem na području Grada Zagreba

19. Mjesto broj 19.: GRAD GRAD ZAPADNOG, OPĆINA VIRGIN, ULICE ŠETNJE RUŽIČKE 26,

(UPIT IZ NOŽNOG TRIPA 1), JUŽNA STRANA OBJEKTA, SOBA B

na kojoj će glasači glasati makedonski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: BREZOVICA, ČRNOMEREC, DONJI GRAD, GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK, NOVI ZAGREB-ISTOK, NOVI ZAGREB-ZAPAD, PODSUSED-VRAPČE, STENJEVEC, TREŠNJEVKA-JUG, TREŠNJEVKA-NJEVER, TRNJE

20. Broj biroa 20.: GRAD MAKSIMIR, MAKSIMIR REGIONALNI URED, PETROVA 116,

PRIZEMLJE, DNEVNI BORAVAK

na kojoj će glasači glasati makedonski nacionalne manjine

sa sjedištem u gradskim područjima: DONJA DUBRAVA, GORNJA DUBRAVA, MAKSIMIR, PEŠČENICA-ŽITNJAK, PODSLJEME, SESVETE

21. Broj biciklističkog mjesta 21.: GRAD GRAD DONJI, OPĆINSKA ZAJEDNICA MATKO LAGINJA, OŠ MATKA

LAGUNJE, LINE STREET 13

na kojoj će glasači glasati roma nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: BREZOVICA, ČRNOMEREC, DONJI GRAD, GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK, NOVI ZAGREB-ISTOK, NOVI ZAGREB-ZAPAD, PODSUSED-VRAPČE, STENJEVEC, TREŠNJEVKA-JUG, TREŠNJEVKA-NJEVER, TRNJE

3

22. Broj biroa 22.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK, PODRUČNI URED PEŠČENICA, ZAPOLJSKA

1, PRIZEMLJE

na kojoj će glasači glasati roma nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom trgu PEŠČENICA-ŽITNJAK čije prezime počinje slovima od A do G

23. Broj biroa 23.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK, PODRUČNI URED PEŠČENICA, ZAPOLJSKA

1, PRIZEMLJE

na kojoj će glasači glasati roma nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom trgu PEŠČENICA-ŽITNJAK čije prezime počinje slovima od H do M

24. Broj biroa 24.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK, PODRUČNI URED PEŠČENICA, ZAPOLJSKA

1, PRIZEMLJE

na kojoj će glasači glasati roma nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom trgu PEŠČENICA-ŽITNJAK čije prezime počinje slovima od N do Ž

25. Mjesto broj 25.: GRAD GORNJA DUBRAVA, DUBRAVA REGIONALNA DIVIZIJA, DUBRAVA 49,

GROUND FLOOR

na kojoj će glasači glasati roma nacionalne manjine

stanovnici u urbanim sredinama: DONJA DUBRAVA, UPPER DUBRAVA, MAKSIMIR, PREDMETI

26. Broj biroa 26.: GRADSKI TRG SESVET, SEKTORSKI SEKTOR, TRG DRAGUTINA

DOMENA 4, PRIZEMLJE

na kojoj će glasači glasati roma nacionalne manjine

prebiva u SESVETE City District, čije prezime počinje u slovima A do G

27. Broj biroa 27.: GRADSKI TRG SESVET, SEKTORSKI SEKTOR, TRG DRAGUTINA

DOMINANT 4, PRIZEMLJE

na kojoj će glasači glasati roma nacionalne manjine

prebiva u SESVETE City District, čije prezime počinje u slovima H do Ž

28. Mjesto broj 28.: GRAD GRAD ZAPADNOG, OPĆINA VIRGIN, ULICE ŠETNJE RUŽIČKE 26,

(UPIT SA NOŽEM KAMIONOM 1), JUŽNI OBJEKTI, SOBA "C"

na kojoj će glasači glasati slovenački nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskim četvrtima: DONJI GRAD, GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK, TRNJE

29. Biro broj 29.: GRAD MAKSIMIR, MAKSIMIR REGIONALNI URED, PETROVA 116, 1. KAT,

HINDER RIGHT

na kojoj će glasači glasati slovenački nacionalne manjine

sa sjedištem u gradskim područjima: DONJA DUBRAVA, GORNJA DUBRAVA, MAKSIMIR, PEŠČENICA-ŽITNJAK, PODSLJEME, SESVETE

4

30. Bijelo mjesto broj 30.: GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK, MJESNI ODBOR ZAPRUĐE, TRG IVANA

MEŠTROVIC 1G, PRIZEMLJE, DVA SOBA

na kojoj će glasači glasati slovenački nacionalne manjine

koji žive u urbanim sredinama: BREZOVICA, NOVA ZAGREB-ISTOK, NOVA ZAGREB-ZAPAD

31. Broj mjesta za bicikle 31.: GRAD TREŠNJEVKA - SJEVER, PRIRODNI URED TREŠNJEVKE, PARK

STARA TREŠNJEVKA 2, II. KAT, TWORANA 314

na kojoj će glasači glasati slovenački nacionalne manjine

koji žive u urbanim područjima: ČRNOMEREC, PODSUSED-VRAPČE, STENJEVEC, TREŠNJEVKA-JUG, TREŠNJEVKA-SJEVER

32. Mjesto broj 32.: GRAD GRAD DONJI, MJESEČNI ODBOR CVJET TRG, PROSTOR MJESECA

ODBORA, PROLAZ ŠESTARA BAKOVIĆ 3 / 1

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

rezident u urbanim područjima: DONJI GRAD, PREDMET

33. Broj biroa 33.: GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK, REGIONALNI URED MEDVEŠČAK,

DRAŠKOVIĆEVA 15, I TRI LIJEVO, HALL NO. 19

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u Gradskom okrugu GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK

34. Mjesto broj 34.: GRAD GRAD ZAPADNOG, CENTAR ZAPADNOG ZAPADNOG, ULICA VUKOVARSKOG GRADA 56A,

IV. KAT, TWORANA 401

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

boravi u Gradskoj četvrti obožavanja

35. Biro broj 35.: GRAD MAKSIMIR, MAKSIMIR REGIONALNI URED, PETROVA 116, 1. KAT,

HALA

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom okrugu MAKSIMIR

36. Broj biroa 36.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK, PODRUČNI URED PEŠČENICA, ZAPOLJSKA

1, POLUKAT

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom trgu PEŠČENICA-ŽITNJAK čije prezime počinje slovima od A do LJ

37. Broj biroa 37.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK, PODRUČNI URED PEŠČENICA, ZAPOLJSKA

1, POLUKAT

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom trgu PEŠČENICA-ŽITNJAK čije prezime počinje slovima od M do Ž

5

38. BROJ BROJ 38.: GRAD NOVEMBAR NOVEMBAR ZAGREB - ZAPAD, REGIONALNI URED NOVOG ZAGREBA, AVENIJA

DUBROVNIK 12, III. KAT, DVORANA

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

rezident u Gradskom okrugu NOVA ZAGREB-ISTOK, čije prezime počinje u slovima A do LJ

39. BROJ BROJ 39.: GRAD NOVEMBAR NOVEMBAR ZAGREB - ZAPAD, REGIONALNI URED NOVOG ZAGREBA, AVENIJA

DUBROVNIK 12, III. KAT, DVORANA

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

rezident u Gradskom okrugu NOVA ZAGREB-ISTOK, čije prezime počinje u slovima M do Ž i Gradski okrug BREZOVICA

40. BROJ BROJ 40.: GRAD NOVEMBAR NOVEMBAR ZAGREB - ZAPAD, REGIONALNI URED NOVOG ZAGREBA, AVENIJA

DUBROVNIK 12, PRIZEMLJE IZ VRATA

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom dijelu NOVI ZAGREB-ZAPAD

41. Broj mjesta za bicikle 41.: GRAD TREŠNJEVKA - SJEVER, PRIRODNI URED TREŠNJEVKE, PARK

STAR TREŠNJEVKA 2, I. KAT, 214 HALL

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskoj četvrti TREŠNJEVKA-SJEVER

42. Broj mjesta za bicikle 42.: GRAD TREŠNJEVKA - SJEVER, PRIRODNI URED TREŠNJEVKE, PARK

STAR TREŠNJEVKA 2, PRIZEMLJE

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

na Trgu grada TREŠNJEVKA-JUG sa prezimenom koje počinje slovima A do LJ

43. Broj mjesta za bicikle 43.: GRAD TREŠNJEVKA - SJEVER, PRIRODNI URED TREŠNJEVKE, PARK

STAR WINDOW 2, PRIZEMLJE

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

na Trgu grada TREŠNJEVKA-JUG sa prezimenom koje počinje slovima M do Ž

44. Broj biroa 44.: GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC, REGIONALNA KANCELARIJA ČRNOMEREC, TRG FRANCUSKA

REPUBLIKE 15, LEFT GROUND

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskoj četvrti ČRNOMEREC

45. Broj 45 autobusa je: Gradska vijećnica Gornjeg Gorbačeva, Podjela DUBRAVA, DUBRAVA 49, II.

KAT LIJEVO, DVORANA "AB"

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa sjedištem u Gradskoj vijećnici DONJA DUBRAVA

6

46. Broj 46 autobusa je: Gradska vijećnica Gornjeg Gorbačeva, Podjela DUBRAVA, DUBRAVA 49, II.

KAT LIJEVO, DVORANA "AB"

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u Gradskom okrugu GORNJA DUBRAVA

47. Broj biciklističke lokacije 47: podjela grada Taunsvila - kapija, podjela SUSEDGRAD, ZAPTIVANJE 2,

PRIZEMLJE, ODLIČNA DNEVNA SOBA

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u Gradskom okrugu STENJEVEC

48. Broj vijka 48.: GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE, REGIONALNI URED SUSEDGRAD, SIGETJE 2, III.

KAT, SOBA 316

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u Gradskom okrugu PODSUSED-VRAPČE

49. Broj biroa 49.: GRAD SESVET, MJESEČNI CENTAR ZA ODBOR, TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA

6, DVORANA, I. KAT

na kojoj će glasači glasati srpski nacionalne manjine

sa prebivalištem u gradskom okrugu SESVETA

50. Mjesto broj 50.: GRAD ZAGREB, ZGRADA GRADSKE VLADE ZAGREBA, TRG STJEPANA

RADIĆA 1, ZAPADNI ULAZ

na kojoj će glasači glasati austrijski, bugarski, njemački, poljski, rusinski i ruski nacionalne manjine

sa sjedištem na području Grada Zagreba

51. Mjesto broj 51.: GRAD ZAGREB, ZGRADA GRADSKE VLADE ZAGREBA, TRG STJEPANA

RADIĆA 1, ZAPADNI ULAZ

na kojoj će glasači glasati slovak, italijanski, turski, ukrajinski i jevrejski nacionalne manjine

sa sjedištem na području Grada Zagreba