Nova online usluga Pristupačan Zagrebb, mobilna aplikacija i usluga kroz koju korisnici primaju i šalju informacije o dostupnosti različitih objekata u gradu, predstavljena je danas na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi.

Usluga i primjena razvijena od strane volontera tokom Hackaton koji je održan u akcelerator unutra Inovacijski centar Zagreb 5. i 6. April 2019. organizira Grad Zagreb ili Gradski ured za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom.

Grad Zagreb ulaže značajne napore kako bi bio dostupan svim kategorijama građana i posjetiteljima. U skladu sa Strategijom izjednačavanja za osobe sa invaliditetom, težimo da omogućimo punu integraciju naših sugrađana u svim segmentima života. Nova aplikacija Affordable Zagreb uvelike će doprinijeti, izjavila je načelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i invalidne osobe Romana Galić.

On je ocenio da je najvažnija veza između nove usluge interakcije između građana i Gradske uprave jedna od posebnih karakteristika aplikacije, koja će omogućiti građanima da vide koji su objekti pristupačni osobama sa invaliditetom, što je od velike važnosti za osobe sa poteškoćama u kretanju. Šef države je takođe objasnio kako se aplikacija može unaprediti, što je važno za mnoge buduće projekte. Sveukupni rad svih koji su učestvovali u izradi aplikacije bio je volonter,Galić je naglasio i zahvalio svim volonterima, sponzorima i partnerima.

Gradonačelnik Milan Bandić istakao je da je grad Zagreb prvi u Hrvatskoj implementirao takvu prijavu. Jedan od naših osnovnih zadataka je da služimo građanima. Sa ovom aplikacijom napravili smo proboj, a naši sugrađani sa problemima mobilnosti će imati javne usluge i informacije dostupne u 24 sati, zaključio je gradonačelnik.

U Hackaton prisustvovali su 15 volonteri - studenti, mladi profesionalci i startup kompanije. Mentor volonteri Andrej Mrkonjić iz kompanije CroCoder koja je sama u sebi Zicer, objasnio je tu svrhu Hackaton je dizajnirao i razvio on-line uslugu za prikaz informacija o pristupačnosti uz integraciju sa navigacijskom uslugom Google Maps. Svaki objekat prikazan u aplikaciji ima svoj vlastiti rejting, tj. Nivo pristupačnosti objekta. Korisnici mogu da vide šta je objekat, kako mu se pristupa i kako da se kreću unutar objekta. On je takođe objasnio da je jedan od ciljeva omogućiti redovno ažuriranje i jednostavno proširenje baze podataka: To nam je omogućilo da u realnom vremenu baziramo korisnike da ukažu na promjene koje su se dogodile u međuvremenu, kao i da sugerišu stavke od interesa koje trenutno nisu u bazi.