Albanska zastava

Od 3833 birača albanske nacionalnosti upisanih u popis birača u Zagrebu, glasači 763-a, tj. 19,91%, glasali su za glasove, sa glasačima 763-a, tj. 19,91%, koji glasaju na glasačkim listićima. Važeće liste su bile 747 ili 97,90%. Bilo je nevažećih glasačkih listića 16 ili 2,10 posto.

U Vijeće su izabrani sljedeći kandidati:

1. GENTIANA FANA
2. GZIM REDŽEPI
3. MERDITA AGAI MUHAXHIRI
4. ŠOIP ŠOIPI
5. ILIR MURATI
6. ŽELIMO SAMAHODAJ THAQI

7. ŠUIP ZIBERI
8. LJILJANA KOCI
9. JONUZ ALITI

10. ARDIAN KOZNIKU
11. AVNI OSMANI
12. ARLINDA HIMA-SHATRI 13. ENVER IDRIZI
14. EMIRAT ASIPI
15. TOM KAČINARI
16. NIK PREKPALAJ
17. MUHAMED IMERI
18. FLORIJAN JUSUFI
19. HEALTHY SAHATH

20. Luigi KUZNINI
21. SALAEDIN BAJRAMI

22. SLEEPS IDRIZI
23. ZURAP RAIFI
24. MAFIS ZENDELI