Od ukupnog broja 4311 birača bošnjačke nacionalnosti upisanih u birački spisak u Zagrebu, glasači 981-a, tj. 22,76%, glasali su, od kojih su glasači 981-a, odnosno 22,76%, glasali na glasačkim listićima. Važeće liste su bile 967 ili 98,57%. Nevažeći 14 glasački listići ili 1,43%.

Za članove Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu izabrani su:

1. HARUN OMERBAŠIĆ

2. EKREM BEĆIROVIĆ

3. ARMIN HODŽIĆ
4. HUSEIN KUČUKOVIĆ

5. HASAN REDŽIĆ

6. KEMAL BUKVIĆ
7. ABID MEŠANOVIĆ

8. MUMIN HODŽIĆ
9. ADNAN HODŽIĆ

10. JASMINA ČALAKOVIĆ

11. RAMIZ IBRAHIMOVIĆ

12. ISMET KURTOVIĆ
13. EMIR ARSLANOVIĆ

14. HANA BEŠIĆ

15. SEAD BLAGAJCEVIC

16. AMIRA GROZDANIĆ

17. SAMIR HALILOVIĆ

18. EŠREF ČALAKOVIĆ

19. AMIR GOLAĆ
20. SANEL MODRONJA

21. ARNELA TABAKOVIĆ

22. NIHAD BAŠIĆ

23. SANDI DJEDOVIĆ

24. REMZIJA HADŽIĆ

25. SELMA PEZEROVIĆ