Od ukupnog broja 677 birača češkog državljanstva upisanih u popis birača u Zagrebu, glasači 70-a, tj. 10,34%, glasali su za glasove, s glasačima 70-a, tj. 10,34%, prema glasačkim listićima.

Važeće liste su bile 70 ili 100,00%. Nevažeći 0 glasački listići ili 0,00%. Kandidati 25-a nominirani su na izborima jer su mnogi izabrani u Vijeće češke nacionalne manjine u Zagrebu, tako da je samo glasanje bilo formalnost koja je potvrđivala ta imena:

1. JURAJ BAHNIK
2. AGNEZA FOFONJKA
3. JARMILA HANUŠKA
4. MIROSLAV HORINA
5. MARINA KOLAČEK NOVOSEL

6. MAJA BURGER
7. VICTOR HUSAK
8. OTO KOLAČEK
9. ALENKA ŠTOKIĆ

10. JARMILA KOZAK MARINKOVIĆ

11. ALEN NOVOSAD
12. TOMISLAV RORBACH
13. JARUŠKA BIČEK

14. IVAN DANJEK
15. JAN KOLAČEK
16. JAROMIL KUBIČEK
17. DRAŽEN MACHAČEK
18. LIDIJA PROHASKA
19. MIROSLAV GELER
20. VLASTA POŠTOLKA
21. ADOLF TOMEK
22. VJEKOSLAV BUKAČ
23. MARTINA MARINKOVIĆ PLEHATI

24. MARIJA BUKOVAC
25. ĐURĐICA RAJIĆ