Mađarska zastava

Od 685 birača mađarske nacionalnosti upisanih u popis birača u Zagrebu, glasači 87-a, tj. 12,70%, glasali su, od čega su glasali glasači 87, tj. 12,70%, prema glasačkim listićima.

Važeće liste su bile 87 ili 100,00%. Nevažeći 0 glasački listići ili 0,00%. I Mađari su se prijavili za što veći broj kandidata koji su ušli u Vijeće mađarske nacionalne manjine u Zagrebu. Ovo su njihova imena:

1. ZOLTAN BALAŽ-PIRI

2. ZSUZSA CSANYI
3. ATILA VARGA
4. MARGIT SZABO

5. FERENCNE RANOGAJEC
6. JÓZSEF GUZSVÁNY
7. ESZTER PETKOVIĆ
8. ANNAMARIA ŠEHTEL MOLNAR

9. KATALIN MARTA SVAGUŠA

10. HAJNALKA DRAGANIĆ

11. FERENC KOVÁCS
12. TIBOR LITTVAY
13. JÓZSEF PETRIK

14. MARTA DŽEBA
15. LASZLO KOISS
16. LAJOS SZIROVICZA
17. TIBOR VARGA
18. BEATA KOVÁCS
19. JULIANNA VELIKA VARJAS

20. KALMAN KUGLI
21. MARIJANA SELMAN
22. MAGDOLNA KOVAČ
23. ANA SEKEREŠ RUKAVINA

24. KORNELIA CRNJAC
25. ROKUŠ KALAPIŠ