Makedonska zastava

Od 1199 birača makedonske nacionalnosti upisanih u popis birača u Zagrebu, glasači 170-a, tj. 14,18%, glasali su za glasove, sa glasačima 170-a, tj. 14,18%, prema glasačkim listićima.

Važeće liste su bile 168 ili 98,82%. Nevažeći 2 glasački listići ili 1,18%. Ovi kandidati su izabrani u Vijeće makedonskih nacionalnih manjina:

1.GORAN ANDONOSKI
2. TINKA BARBUTOV KRSTEVA

3. OLGA ČIČEK
4. NIKOLČE CVETANOVSKI
5. IVAN DIMOSKI
6. IRAN ANGELOVA-POPRŽAN

7. LJUBINKA BAMBIR
8. ZORAN BOGDANOVSKI
9. NAUM JOVANOSKI

10. ELIZABETA PLANINIĆ

11. BRANKO RISTOVSKI

12. KATERINA ZEKOVIĆ

13. SPOMENKA DEMNIEVA

14. STOJČE KMETSKI

15. JANGEL MALINOV
16. BLAGOJA MIRČEVSKI

17. ANA GOLENKO
18. DARKO RADEVSKI

19. ZORICA VELINOVSKA

20. TODE ČUČUKOVSKI

21. GORDANA KOLESKI

22. DANIEL LAZOV
23. VLADE MALEČKOV

24. GORDANA STOJKOV

25. MONIKA KORDIĆ