Romska zastava

Od 2195 birača romske nacionalnosti upisanih u birački spisak u Zagrebu, glasači 456-a, tj. 20,77%, glasali su za glasove, sa glasačima 456-a, tj.

Važeće liste su bile 415 ili 91,01%. Nevažeći 41 glasački listići ili 8,99%.

Za članove Savjeta romske nacionalne manjine u Zagrebu prvi put su izabrani svi kandidati sa jedne liste (Romski san).

1. SENAD AHMETOVIĆ
2. NEĐATIN KAMBEROVSK

I3. ANKA DALIPOVSKI
4. HALIDA ALIJAGIĆ
5. RAMAN FAZLIEVSKI
6. RADE DEMIROVIĆ
7. SINIŠA-SENAD MUSIC
8. OSMAN BAJRIĆ
9. ŠAHA ZAHIROVIC

10. HARIJETA VONIĆ

11. JASMIN BAJRIĆ

12. SUZANA KRČMAR

13. ANESA ŠABANI

14. ALEN TAHIRI

15. NURA ISMAILOVSKI

16. ZIJAD OSMANOVIĆ

17. BISLIM GAŠI
18. RAMIZ AJDIN

19. IBRAHIM ISMAILOVSKI

20. KLAUDIJA JAŠAREVSKI

21. PAŠANA ŠEČIĆ
22. SENAD BAJRIĆ

23. ARDIJAN GAŠI

24. MIRVETA GAŠI

25. ŠEMSA ŠEČIĆ