Slovenska zastava

Od ukupnog broja 1887 birača upisanih u birački spisak, glasači 111-a, tj. 5,88%, glasali su, od kojih su glasali glasači 111, tj. 5,88% prema glasačkim listićima.

Važeće liste su bile 110 ili 99,10%. Nevažeći 1 glasački listići ili 0,90%.

Na izborima, upravo onoliko kandidata, koliko su kandidati bili izabrani u Slovenačko vijeće nacionalnih manjina u Zagrebu. Evo njihovih imena:

1. LUKA HRIBAR

2. BORUT GULIČ

3. IRENA ŠONC
4. ALOJZ KRAMAR 5. IVAN KUNEJ

6. MIROSLAVA-MARIA BAHUN

7. STANKA HERAK
8. ANTON LAH
9. MARTINA OBLAK PEHNEC

10. DARKO ŠONC
11. HEDVIKA ĆERANIĆ
12. MARJAN DIRNBEK
13. POLONA JURINIĆ
14. ROLANDO NIKČEVIĆ
15. MATIJA GULIČ
16. OLGA TKALČEC
17. KATARINA FURJAN
18. SILVESTER KMETIĆ
19. MARJA CRNKOVIĆ
20. FRANC ROP
21. VASILIJA TOVARLOŽA
22. NADA GAJDAROV
23. MARIA ANA NEMEC
24. STANKICA NOVKOVIĆ
25. KATARINA-BOŽICA LATINČIĆ