Od 21 582 birača srpske nacionalnosti upisani u birački spisak u Zagrebu, 314 birači, tj. 1,45%, glasali su za glasove, sa 314 biračima, tj.

Važeće liste su bile 311 ili 99,04%. Nevažeći 3 glasački listići ili 0,96%. Iako su daleko najbrojnija nacionalna manjina u Zagrebu, toliko je Srba nominirano na izborima, jer su mnogi izabrani za članove Srpskog nacionalnog vijeća manjina u Zagrebu, koji su se svi natjecali na izborima s Miloradom Pupovcem. Sve su to imena članova Nacionalnog saveta nacionalnih manjina u Zagrebu:

1. MILORAD PUPOVAC
2. DEJAN JOVIĆ
3. ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ
4. TATJANA VUKOBRATOVIĆ SPASOJEVIĆ

5. BORIS MILOŠEVIĆ
6. JOVAN VEJNOVIĆ
7. PAULINA ARBUTINA
8. NATAŠA DESNICA-ŽERJAVIĆ
9. NADA KOMLJENOVIĆ

10. NENAD JOVANOVIĆ
11. MILE MILJUŠ
12. NIKOLA LUNIĆ
13. DEJAN KARAPANDŽA
14. BORIVOJ DOVNIKOVIĆ
15. STOJAN LATINOVIĆ
16. BOGDANKA SRDIĆ-VULPE

17. SLAVKA BELJAK

18. DALIBORKA DAKIĆ KORAĆ
19. ANETA VLADIMIROV
20. VERA MILOVANOVIĆ GEDOŠEVIĆ

21. MIROSLAV MEDAKOVIĆ
22. MIRKO SUŽNJEVIC
23. ŽELJKO CIGANOVIĆ
24. MILAN MIOČINOVIĆ
25. ZDRAVKO KERKEZ