Od ukupnog broja 31 birača austrijske nacionalne manjine upisanih u popis birača u Zagrebu, glasači 3-a, tj. 9,68%, glasali su, od čega su glasali glasači 3-a, tj. Važeće liste su bile 9,68 ili 3%. Nevažeći 100,00 glasački listići ili 0%.

BRUNO BELJAK i njegov zamjenik, NIVES BELJAK, bili su jedini kandidati koji su pobijedili sa lakoćom, osvojivši sva ova tri glasa, i oni će predstavljati austrijsku nacionalnu manjinu u Zagrebu.