Ruska zastava

Od 300 birača ruske nacionalne manjine upisanih u birački spisak u Zagrebu, glasači 107-a, tj. 35,67%, pridružili su se glasovima, od kojih su glasali glasači 107, tj.

Važeće liste su bile 107 ili 100,00%. Nevažeći 0 glasački listići ili 0,00%.

Rusi, poput Poljaka, birali su između žena, ali bitka nije bila tako neizvjesna. Galina Kovačević i njena zamjenica Anna Mišar osvojili su dvostruko više glasova od svojih konkurenata: Svetlane Marinov i njeni zamjenici Irine Miron Blažine. Kovačević i Mišar su dobili 72 glas, a Marinov i Blažina 35 glasova.