Slovačka zastava

Od 172 birača slovačke nacionalne manjine upisanih u popis birača u Zagrebu, glasači 14-a, tj. 8,14%, glasali su, sa glasačima 14-a, tj. 8,14%, prema glasačkim listićima.

Važeće liste su bile 14 ili 100,00%. Nevažeći 0 glasački listići ili 0,00%.

Samo predstavnici Slovačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu nominirali su samo Zlatko Jevak i njegova zamjenica Đurđica Suša pa su dobili sve glasove 14.