Turska zastava

Od ukupnog broja 69 birača turske nacionalne manjine upisanih u popis birača u Zagrebu, glasači 5-a, tj. 7,25%, glasali su za glasove, s glasačima 5-a, tj. 7,25%, prema glasačkim listićima.

Važeće liste su bile 5 ili 100,00%. Nevažeći 0 glasački listići ili 0,00%.

Samo Bari Ahmed i njegov zamjenik Teuta Ahmad natjecali su se za predstavnike turske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu. Oni su uzeli sve glasove i da su ti procenti na nedavnim turskim izborima u Turskoj takođe pobedili Erdogana, oni ne bi morali da ponište izbore tamo. Ali njegova stranka u Turskoj i dalje je imala kontra kandidate, dok u Turcima, politički, nisu dijelili.