Ukrainian flag

Od ukupnog broja 308 birača ukrajinske nacionalnosti upisanih u popis birača u Zagrebu, glasači 58-a, tj. 18,83%, glasali su za glasove, sa glasačima 58-a, tj. 18,83%, prema glasačkim listićima.

Važeće liste su bile 57 ili 98,28%. Nevažeći 1 glasački listići ili 1,72%.
VIKTOR FILIMA i njegov zamjenik MARIJA MELEŠKO su osvojili 41 glasove, Slavko Burda i njegov zamjenik Natalija Pavičić 16, tako da će Ukrajinci predstavljati Filima i Meleško.