U skladu sa Gradskom uredbom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, vlasnici pasa i mačaka koji nisu sterilizirani dužni su prijaviti ih za registraciju u općinskom organu uprave nadležnom za zaštitu životinja, koji izdaje Zavod za poljoprivredu i šumarstvo Zagreb. .

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo također je podnio online prijavu na službenim internet stranicama Grada Zagreba kako bi vlasnici neesterificiranih životinja lakše dostavili: https://www.zagreb.hr/upis-u-evidenciju-vlasnika-pasa-i-macaka/138637

Veza za prijavu se nalazi na web-lokaciji matičnog grada https://www.zagreb.hr/ ONLINE USLUGA ZA GRAĐANE - POŠALJITE SE U REGISTAR PASA I KUPOVA