Danas je Uprava za hitne slučajeve, zajedno sa Državnom službom za zaštitu i spašavanje, Regionalna kancelarija u Zagrebu započela edukaciju djece vrtića i djece osnovnih škola u skladu sa Programom za zaštitu djece i spašavanja.

Edukacija za djecu u vrtiću odvija se u Gradskoj omladini u okviru programa "Djeca u prirodi", a obrazovanje za učenike u Crvenom krstu u Sljemenu u okviru redovnog programa "Škola u prirodi".
Interesovanje dece na predavanjima je odlično jer prikrivaju prirodne i tehničko-tehnološke nesreće na blisk način.